Mastering the Game of Life Week 7

Een korte terugblik op de afgelopen weken:

Suppression

Dus je bent je inmiddels bewust van het feit dat je enorm veel weerstand hebt tegen hoe dingen gaan.

En dat dat komt omdat je continu getriggerd wordt, dat wil zeggen, oude stukken worden aangeraakt en die voel je dan en de eerste reactie is: Onderdrukken die hap!

Hypnosis

En je hebt ook leren zien dat die onderdrukte emoties en gevoelens eigenlijk allemaal oude verhalen en patronen zijn En dat ze stress veroorzaken die enorm veel energie kost. Waar je dan vervolgens weer op allerlei manieren vanaf wilt komen en dus ga je op zoek naar oplossingen. En voor je het weet kom je terecht in een soort Persoonlijke Ontwikkelingsverslaving of Zelfverbeteringsverslaving. Want als je hiervan af bent, als je dit of dat beter kunt, dan … dan … dan …!
Nou ja… dan niks eigenlijk. Dat recept blijkt steeds maar tijdelijk te werken.

Introspection

Vandaar dat het belangrijk is dat je inziet: The only way out is in. In plaats van te blijven focussen op de wereld buiten je en de omstandigheden, op alles wat je zintuigen in het nu registreren, is het van belang dat je naar binnen gaat.

Maar ja, wat moet je daar dan doen? En wat is het resultaat daarvan? Daar gaan we het de komende 4 weken over hebben. Vandaag is het tijd voor de N van Neutralization.

Heel veel plezier met de nieuwe stof.

 

Zonnige Zeegroet,

 

Opname Zoom week 7

In deze Zoom o.a. het volgende:

 • Van beperkt ik naar steeds grotere ik uitgebeeld
 • Eigenlijk is er maar één angst
 • Het brein is briljant in ontwijken van gevoel
 • Doe precies het tegenovergestelde van je impuls: ga naar het gevoel toe!
 • Het verhaal achter de emotie doet niet ter zake. 
 • Synergie (samen) ipv hiërarchie is kenmerkend voor het nieuwe bewustzijn.

 • Afscheid nemen van alles wat niet meer past, dat is wat het leven van ons vraagt.
 • Oefening verwerken gevoelens. Zie ook aparte audio verderop. 
 • Als mens kun je geen heelheid ervaren wanneer je onverwerkte zaken hebt tussen je ouders en jezelf. Je bent half je vader en half je moeder. Daarmee in het reine komen!
 • Elke interne oorlog is een belemmering voor jezelf.

Audio Zoom week 7

The crazy eight

De Crazy Eight van Tony Robbins laat zien wat er gaande is wanneer je in The Red Zone / Slachtofferschap zit. 

Periodes van passieve emoties zoals moedeloosheid en actieve emoties zoals woede wisselen elkaar af. Je kunt uit die loop ontsnappen via de verschillende D’s die we onder Suppression hebben behandeld. Maar ja, dat zijn vaak copingsmechanismen of bepaalde vormen van verslaving. 

Een veel gezondere manier leer je deze week onder de N van Neutralization. Dat is eigenlijk de ‘escape’ via de goudgele pijl. 

Een Cursus in Wonderen stelt dat elke ontmoeting heilig is. Dat wil zeggen dat hij je spiegelt. Dit n.a.v. mijn verhaal over de 5 maanden durende ‘ontmoeting’ die me veel inzichten heeft gegeven. De perfecte persoon op de juiste tijd. Leerde me onder andere de les die hiernaast beschreven staat, van de hand van Mirella Suurhoff (via Facebook). 

Ik zie het gebeuren
Hoe het meisje in mij
zich vastklampt
Op zoek naar die ingang
tot verbinding
en versmelting
Op zoek naar de eenheid
En het spijt me..
dat ik de gedachte geloof
dat ik zelf geen eenheid ben.
Waardoor ik dit blijf zoeken
in de ander
die vertrouwd voelt
en dichtbij
Deze gedachte
ontstaan vanuit eerdere ervaringen
Waarbij ik zocht
naar veiligheid
en geborgenheid
Maar dit niet vond
De muur
waar ik tegenop liep
Niet thuis
Alleen
Verder zoekende in dit leven
Naar die eenheid
Maar steeds weer
mezelf tegenkomen
in de ander
Die ook gelooft
‘Ik ben geen eenheid’
Waardoor het meisje in mij
het ontbrekende stukje
nooit zal vinden
in de ander
Want alles dat ze dan zal vinden
is een incomplete ander
die hetzelfde gelooft als zij
Maar waarbij dezelfde overtuiging
in tegengesteld gedrag naar buiten komt
Zij zoekend naar de ingang
En de ander zoekend naar de uitgang
Ik zie de beweging van
hoe mijn zoeken
de ander terug doet deinzen
Samen in de dans
van verlangen naar de eenheid
De eenheid in zichzelf
Die er altijd al is
en altijd zal zijn
Het enige dat dit in de weg staat
zijn oude stukken en gedachten
En het geloof
‘Ik ben geen eenheid’

The Shameless S.H.I.N.E. Formula

S = Suppression

Verzet tegen het leven

Rapid Recognition Kickstart

 • Discomfort (ongemak opmerken)
 • Denying (projecteren)
 • Disconnecting (naar je hoofd)
 • Doing (actie)
 • Distracting (verdoven)

H = Hypnosis

Je leeft niet, je slaapt!

Awakening Activation Principles

 • Self image
 • Samskara’s
 • Stories (limiting beliefs)
 • Stress
 • Selfimprovement-trap

I = Introspection

Van A naar B(innen!)

Impressive Illusion L.I.E.S.

 • Levels of Consciousness
 • Inside job (outside mirrors inside)
 • Eye on the I
 • Senses

N = Neutralization

Toelaten via doorademen

Harmonious Healing B.R.E.A.T.H. 

 • Breathing
 • Relaxation ( = surrender)
 • Emotions
 • Awareness (endless)
 • Thoughts
 • Heart

E =

Neutralization via Bewuste ademhaling

 

Deze week kun je onderstaande oefening alvast gebruiken om bij je ‘INTROSPECTION’ de ruimte te creeren om te ervaren wat ervaren wil worden. Om gevoelens dus te verwerken, te doorvoelen.

Volgende week zal ik de verschillende letters waar nodig nog toelichten, ze zitten eigenlijk allemaal in het proces verweven.

© 2023 Astrid Davidzon
All Rights Reserved
Design academie: Anita Faber
Fotografie Evelyn Koelewijn - Onbeperkt Puur